O emeryturach w RP i UE w Tygodniku Solidarność

O emeryturach w RP i UE w Tygodniku SOLIDARNOŚĆ


Gratulacje dla Rektora Elekta prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala

Gratulacje dla Rektora Elekta prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdala

(czytaj dalej…)


Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Apel Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ „Solidarność”
oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki  ZNP
do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o ratowanie  polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

My,  niżej  podpisani  przewodniczący  związków  zawodowych,      krytycznie  oceniamy
zaniedbania  Państwa  Polskiego      w  dziedzinie  nauki  i  szkolnictwa  wyższego.  Wbrew
deklarowanym  intencjom      reprezentantów  Rządu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jesteśmy
świadkami  pogłębiającej  się  zapaści  cywilizacyjnej  i  narastania  dystansu  do  czołówki
europejskiej i światowej.
(czytaj dalej…)


Informacja o zasiłkach statutowych

(czytaj dalej…)


Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie przestrzegania przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym Warszawa, dnia 21 stycznia 2012 r.

(czytaj dalej…)


Stanowisko KK NSZZ „Solidarność”

Stanowisko KK
nr 19/11
ws. zapowiadanych zmian podniesienia wieku emerytalnego
(czytaj dalej…)


Nasze propozycje emerytalne

NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że podwyższenie wieku emerytalnego nie jest dobrym wyjściem dla deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych. Są inne możliwości, bardziej przyjazne.

(czytaj dalej…)


Co szykuje nam rząd

Źródło: www.referendumemerytalne.pl

Rząd chce od 2013 roku stopniowo zrównywać i podwyższać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.
Co cztery miesiące wiek emerytalny przesuwany będzie o kolejny miesiąc, co oznacza że z każdym rokiem każdy Polak i Polka będzie pracował dłużej o trzy miesiące. W przypadku mężczyzn poziom 67 lat zostanie osiągnięty w 2020 r. a w przypadku kobiet w 2040. Dla kobiety, która ma dziś 50 lat oznacza to pracę dłużej o trzy lata niż do tej pory. Dla kobiety, która ma dzisiaj 39 lat będzie to oznaczało w przyszłości pracę dłużej o 7 lat.

(czytaj dalej…)


STANOWISKO Prezydium Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Krajowa Sekcja Nauki National Science Section
ul. Waryńskiego 12. pok. A221
00-631 Warszawa
STANOWISKO
Prezydium Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 10 grudnia 201 Ir
w sprawie rządowego programu oszczędnościowego
KRAJOWA Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na działania oszczędnościowe zaproponowane przez rząd, których skutki ponosiliby pracownicy szkół wyższych i studenci, a w konsekwencji – poprzez obniżenie jakości kształcenia i badań – całe społeczeństwo. To nie szkolnictwo wyższe spowodowało kryzys i nie ono powinno ponosić skutki wychodzenia z niego.

(czytaj dalej…)


Rekomendacja Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Nauki National Science Section
ul. Waryńskiego 12. pok. A221
00-631 Warszawa
(czytaj dalej…)


Wszelkie prawa zastrzeżone NSZZ Solidarność Politechnika Koszalińska
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP