Posłanie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy

Poslanie_KZD_do_Ludzi_Pracy


Uchwała Programowa XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Uchwala_Programowa_XXIX_KZD


USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 o szkol. wyższym ( Dz.U_. z 2018 r., poz.1668


Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r wprowadzaj±ca ustawę o s_zkol. wyższym (Dz. U. z 2018 r poz. 1669


Stanowisko nr 2 Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” z dnia 9 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia listu otwartego WZD KSN z dnia 18 maja 2018 r. dotyczącego projektów ustaw reformujących naukę i szkolnictwo wyższe

Stanowisko_Kongresu_Krajowego_Sekretariatu_Nauki_i_ Oświaty_NSZZ_Solidarność


Wywiad z wiceprzewodniczącym KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Wywiad z wiceprzew. KSN NSZZ SOLIDARNOŚĆ


Związek NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” nie musi się podobać. Ważne, żeby był skuteczny…

Przew. NSZZ SOLIDARNOŚĆ p. Duda – wywiad w Tysolu


Piotr Duda: Żądamy wzrostu płac w budżetówce…

P. Duda_ Ządamy wzrostu płac w budżetówce


Konstytucja dla Nauki na najbliższym posiedzeniu sejmu. Podsumowujemy zmiany!

Konstytucja dla Nauki na najbliższym posiedzeniu sejmu. Podsumowujemy zmiany!


Konstytucja dla Nauki to wielka szansa dla uczelni regionalnych

Konstytucja dla Nauki to wielka szansa dla uczelni regionalnych


Wszelkie prawa zastrzeżone NSZZ Solidarność Politechnika Koszalińska
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP