Źródło: www.referendumemerytalne.pl

Rząd chce od 2013 roku stopniowo zrównywać i podwyższać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.
Co cztery miesiące wiek emerytalny przesuwany będzie o kolejny miesiąc, co oznacza że z każdym rokiem każdy Polak i Polka będzie pracował dłużej o trzy miesiące. W przypadku mężczyzn poziom 67 lat zostanie osiągnięty w 2020 r. a w przypadku kobiet w 2040. Dla kobiety, która ma dziś 50 lat oznacza to pracę dłużej o trzy lata niż do tej pory. Dla kobiety, która ma dzisiaj 39 lat będzie to oznaczało w przyszłości pracę dłużej o 7 lat.


Jak przekonywał w swoim expose premier Donald Tusk, dłuższa praca uratuje budżet przed bankructwem a nas uchroni od biedy na emeryturze.
Przed laty przed bankructwem systemu emerytalnego miało uchronić nas przejście na nowy system emerytalny oparty na indywidualnych kontach emerytalnych. Teraz słyszymy, że tylko długa aktywność zawodowa praca uchroni nas przed biedą i bankructwem.
Reformy systemu emerytalnego nie mogą podlegać arbitralnym decyzjom polityków i kaprysom rynków finansowych. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się Polacy. Dlatego NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o poddanie pod ogólnokrajowe referendum pytania w sprawie utrzymania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych.