NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że podwyższenie wieku emerytalnego nie jest dobrym wyjściem dla deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych. Są inne możliwości, bardziej przyjazne.


Naszym zdaniem  jednym ze sposobów na poprawę kondycji systemu emerytalnego jest wzrost liczby zatrudnionych, a tym samym wzrostu funduszu emerytalnego. Dlatego po stronie rządu leży obowiązek podejmowania działań i wprowadzania takich rozwiązań, które zwiększą zatrudnienie i tym samym zwiększą ilość środków w systemie emerytalnym.
Kolejnym koniecznym elementem poprawy kondycji funduszu jest ujednolicenie sposobu wnoszenia składki do systemu. Umowy-zlecenia, o dzieło, działalność gospodarcza – te formy zatrudnienia objęte są preferencyjną stawką składki emerytalnej. Domagamy się ujednolicenia zasad.
„Solidarność” zdecydowanie opowiada się również za umożliwieniem łączenia czasu przebywania na emeryturze z częściową pracą zawodową, jako jednym ze sposobów opanowania rosnącego deficytu funduszu emerytalnego.
Zdaniem naszego Związku pozostawienie ubezpieczonym możliwości wyboru momentu przejścia na emeryturę również wpłynie na poprawę kondycji systemu.