Stanowisko
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie przestrzegania przepisów przejściowych
znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym
Warszawa, dnia 21 stycznia 2012 r.
Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem odnotowuje przypadki nieprzestrzegania przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym.

W wielu uczelniach nastąpiło zaostrzenie prawa – obserwujemy zanik przedłużania okresów na wykonanie habilitacji. Zamiast przedłużenia zatrudnienia o okres przewidziany statutami uczelni w ich brzmieniu sprzed 1. 10. 2011., praktykuje się zwalnianie adiunktów już po upływie pierwszego okresu zatrudnienia (po 9 latach najczęściej) i ogłaszanie konkursów, w których mogą brać udział zwolnieni. Niekiedy jednak wyklucza się nawet udział zwolnionych pracowników w tychże konkursach.
Rada KSN NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko tym praktykom i wzywa rektorów wyższych uczelni publicznych w Polsce do rzeczywistego przestrzegania Ustawy Prawo o szkolnictwie w zakresie art. 23 Ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 r .( Dz. U. z 2011 roku, Nr 84. poz. 455)
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec