Wysokość zasiłku statutowego w przypadku:

1. śmierci członka Związku wynosi 1000,00 zł

2. śmierci członka rodziny wynosi 1000,00 zł

3. urodzenia dziecka przez członka Związku wynosi 1000,00 zł