Gratulacje dla Rektora Elekta prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdala

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” składa gratulacje profesorowi Tadeuszowi Bohdalowi

z okazji wyboru na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej oraz życzy sukcesów i dobrej współpracy.

Pierwsza rozmowa z Rektorem Elektem