Skrót informacyjny o ustawie o szkolnictwie wyższym