Stanowisko RADY KRAJOWEJ SEKCJI NNAUKI NSZZ SOLIDARNOŚ Ć 21.04.2018