Skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący:   Stanisław Sokołowski
Członkowie:    1. Ewa Dutkowska
               2. Henryk Gaweł