przewodniczący:

mgr Marian Gaweł

członek:

dr inż. Stanisław Sokołowski

czlonek:

inż. Krzysztof Radwan-Wiatrowski