1) Statut NSZZ Solidarność (453)

2) Kodeks Pracy (488)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (478)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (425)