1) Statut NSZZ Solidarność (579)

2) Kodeks Pracy (605)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (677)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (535)