1) Statut NSZZ Solidarność (487)

2) Kodeks Pracy (525)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (519)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (453)