1) Statut NSZZ Solidarność (584)

2) Kodeks Pracy (609)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (680)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (539)