1) Statut NSZZ Solidarność (544)

2) Kodeks Pracy (579)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (584)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (507)