1) Statut NSZZ Solidarność (433)

2) Kodeks Pracy (470)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (461)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (407)