1) Statut NSZZ Solidarność (469)

2) Kodeks Pracy (499)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (488)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (435)