1) Statut NSZZ Solidarność (563)

2) Kodeks Pracy (596)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (653)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (524)