1) Statut NSZZ Solidarność (604)

2) Kodeks Pracy (631)

3) Ustawa o Związkach Zawodowych (707)

4) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (567)