przewodniczący:

dr inż. Józef Fleszar

zastępca przewodniczącego:

mgr inż. Ewa Hońko

sekretarz:

dr inż. Jarosław Chodór