przewodniczący:

dr inż. Józef Fleszar

zastępca przewodniczącego:

dr inż. Piotr Kochaniewicz

sekretarz:

mgr Anna Szweda

członek:

mgr inż. Ewa Hońko