Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 14 czerwca 2018

Projekt ustawy o szkol. wyższym z dn. 14-06-2018


Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym – przepisy wprowadzające z dnia 14 czerwca 2018

Projekt ustawy o szkol. wyższym – przepisy wprowadzajace z dn. 14-06-2018


Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2446) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2447)

Opinia KSN Ustawa 2.0 19.05.2018


List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

List Otwarty WZD KSN 18.05.2018


O emeryturach w RP i UE w Tygodniku Solidarność

O emeryturach w RP i UE w Tygodniku SOLIDARNOŚĆ


Gratulacje dla Rektora Elekta prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala

Gratulacje dla Rektora Elekta prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdala

(czytaj dalej…)


Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Apel Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ „Solidarność”
oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki  ZNP
do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o ratowanie  polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

My,  niżej  podpisani  przewodniczący  związków  zawodowych,      krytycznie  oceniamy
zaniedbania  Państwa  Polskiego      w  dziedzinie  nauki  i  szkolnictwa  wyższego.  Wbrew
deklarowanym  intencjom      reprezentantów  Rządu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jesteśmy
świadkami  pogłębiającej  się  zapaści  cywilizacyjnej  i  narastania  dystansu  do  czołówki
europejskiej i światowej.
(czytaj dalej…)


Informacja o zasiłkach statutowych

(czytaj dalej…)


Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie przestrzegania przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym Warszawa, dnia 21 stycznia 2012 r.

(czytaj dalej…)


Stanowisko KK NSZZ „Solidarność”

Stanowisko KK
nr 19/11
ws. zapowiadanych zmian podniesienia wieku emerytalnego
(czytaj dalej…)


Wszelkie prawa zastrzeżone NSZZ Solidarność Politechnika Koszalińska
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP