Krajowa Sekcja Nauki National Science Section
ul. Waryńskiego 12. pok. A221
00-631 Warszawa
STANOWISKO
Prezydium Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 10 grudnia 201 Ir
w sprawie rządowego programu oszczędnościowego
KRAJOWA Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na działania oszczędnościowe zaproponowane przez rząd, których skutki ponosiliby pracownicy szkół wyższych i studenci, a w konsekwencji – poprzez obniżenie jakości kształcenia i badań – całe społeczeństwo. To nie szkolnictwo wyższe spowodowało kryzys i nie ono powinno ponosić skutki wychodzenia z niego.

(czytaj dalej…)